top of page
acrylicnails-1624472402.png

NGÔI SAO NGHỀ NGHIỆP NAIL CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Tiếng Anh   •  Spanish   • _cc781905-5cde-3158dese

 Summer Enrollment 

Ngày bắt đầu

• Ngày 1 3 tháng 6 năm 2022 SN CÓ HẠN CHẾ

• Ngày 1 tháng 8 năm 2022 CÓ SN

 Fall Enrollment 

Ngày bắt đầu

• Ngày 19 tháng 9 năm 2022 CÓ SN

• NGÀY 31/10/2022 CÓ SN

Hãy gọi cho chúng tôi để có thêm thắc mắc hoặc đặt lịch hẹn ghi danh

104 York St. Chester, SC 29706

SC 2024 Calendar

Start Dates

• July 9th AVAILABLE

• September 16th AVAILABLE

• November 18th AVAILABLE

 SAME DAY or WEEKEND appointments, please call
Charlotte, NC (980) 819-9089 
Chester, SC (803) 385-0563

-STUDENT REVIEWS-

Các khóa học làm móng sắp tới

Học cách trở thành chuyên gia làm đẹp ngay hôm nay

bottom of page