top of page

Dịch vụ

Chào mừng đến với Avalon. Dưới đây là tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho công chúng. Để đảm bảo đủ thời gian và kết quả tốt nhất, vui lòng gọi điện để đặt lịch hẹn. Cảm ơn bạn

Tất cả các công việc thẩm mỹ được thực hiện độc quyền bởi học sinh

Làm móng cơ bản
Spa móng chân
Reg. Đánh bóng thay đổi (tay)
Reg. Đổi Ba Lan (bộ)

Bộ acrylic
Bột nhúng
Tiện ích bổ sung Gel Polish
Gel đánh bóng chỉ (tay)
Gel đánh bóng chỉ (chân)

$ 8 / trở lên
$ 15 / trở lên
$ 5
$ 8
$ 15 / trở lên
$ 15 / trở lên
+ $ 7
$ 8
$ 10

Gel Polish Removal 
Loại bỏ acrylic
Loại bỏ bột nhúng
Bọc lụa
Builder Gel 
Kiểu dáng
Thạch

$ 8
$ 10
$ 10
$ 10
$ 20 / trở lên
$ 1 mỗi
Thay đổi

bottom of page